באמצעות האתר אתה נותן את הסכמתך כי כל מידע המאפשר זיהוי אישי (“מידע אישי”) שאתה שולח עשוי להיות מעובד על ידי החברה בצורה ובאופן המתואר במדיניות הפרטיות הבאה.

אנו, מקימי טקסטיל בע”מ, ח.פ. 514042290 מקיבוץ הראל, ד.נ. שמשון  מיקוד:  9974000 מחויבים לשמירה על פרטיותך. מדיניות פרטיות זו חלה על כל השירותים ומגדירה כיצד מטופל מידע אישי שהחברה אוספת ומקבלת ביחס לשירותים.

מטעמי נוחות נוקט המסמך בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

סוגי המידע האישי הנאסף

 1. מידע אישי. אנו עשויים לבקש את שמך, מספר הטלפון, כתובת מגורים, כתובת הדוא”ל וגיל. אנו עשוים להשלים את המידע במידע המתקבל מצדדים שלישיים. לדוגמה, אם מתקבל דואר או מיקוד לא מדויק, נשתמש בתוכנה של צד שלישי כדי לתקן אותם. בעת ביצוע רכישה באתר, בנוסף לאמור לעיל, תתבקש למסור גם את כתובת המשלוח ואת פרטי שיטת התשלום (ומידע אחר הקשור במישרין בביצוע הרכישה). מידע זה יועבר אלינו למקימי טקסטיל בע”מ. אנו עשויים לקבל מידע על השימוש שלך באתר שלנו כדי לעזור לנו לפתח ולשפר אותו עוד יותר באמצעות סקרים מקוונים ובקשות אחרות.
 2. מידע משתמש. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אנו עשויים לקבל ולקבל באופן אוטומטי מידע מהמחשב, המסמכים והדפדפן שלך, כולל כתובת ה- IP שלך, מידע על קובצי Cookie, תכונות תוכנה וחומרה. אנו גם משתמשים בכתובת ה- IP שלך כדי לסייע באבחון בעיות בשרת ולנהל את האתר שלנו. כתובת IP היא קוד מספרי המזהה את המחשב שלך ברשת, או במקרה זה, את האינטרנט. כתובת ה- IP שלך משמשת גם לאיסוף מידע דמוגרפי רחב. אנו עשויים גם לבצע בדיקות IP כדי לקבוע לאיזה דומיין אתה מגיע כדי לאמוד בצורה מדויקת יותר נתונים דמוגרפיים של משתמשים. במידה ואתה משתמש באתר באמצעות אפליקציה ייאסף מידע נוסף אודות המכשיר ממנו מתבצע השימוש, כמו מערכת ההפעלה, סוג המכשיר, רזולוציית צפייה, מיקומך הגיאוגרפי ועוד. המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות (‘לוגים’) של האתר ובנוסף, יכול להיקלט לדוגמה על ידי חברות המספקות לאתר אתרי מידע וניתוח סטטיסטיים וכן אתרי אבטחה לאתר והגנה מפני תקיפות של האקרים. בעת השימוש באתר באמצעות מכשיר טלפון או מחשב לוח (Tablet), נאסף מידע על המכשיר שאתה משתמש בו, כדוגמת סוג המכשיר, סוג מערכת ההפעלה במכשיר, מזהה מכשיר, זיהוי משתמש וכיוצא באלה. החברה תשתמש בנתונים האלה לבקרה וניתוח של הפעילות באתר, לצורך תפעול האתר, ניהולו ושיפור שלו.
 3. נתונים אנונימיים שנאספו באמצעות האתר. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה כדי לאסוף מידע אנונימי על השימוש באתר שלנו. טכנולוגיה זו אינה מזהה אותך באופן אישי, אלא מאפשרת לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים על המבקרים שלנו ואת השימוש שלהם באתר שלנו. האתר שלנו מכיל קישורים לדפים אחרים באתר שלנו. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחר התדירות שבה נעשה שימוש בקישורים אלו ובאיזה דפים באתר שלנו המבקרים שלנו בוחרים להציג. טכנולוגיה זו אינה מזהה אותך באופן אישי אלא מאפשרת לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש.
 4. תקשורת משתמש. כאשר אתה שולח הודעות דוא”ל או הודעות אחרות אל החברה, אנו עשויים לשמור על תקשורת זו כדי לעבד את השאלות שלך, להגיב לבקשות שלך ולשפר את השירותים שלנו.
 5. קישורים: קישורים לאתרים אחרים עשויים להיות מסופקים על ידי החברה כנוחות ללקוחות שלנו. החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות של אתרים אחרים. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על מידע אישי שנאסף על ידינו.

למה ישמש מידע אישי?

אנו מעבדים מידע אישי רק למטרות ספציפיות ומוגבלות, כולל שיפור, תחזוקה ומתן השירותים. מידע אישי הניתן במסגרת רכישת מוצרים באתר מעובד לצורך השלמת הרכישה וביצוע החוזה נשוא ההתקשרות. אנו מבקשים מידע אישי מספיק, רלוונטי ולא מוגזם עבור מטרות אלה. הנתונים שלך יאפשרו לנו ולמי מטעמנו למלא את הזמנתך, להודיע לך על שינויים חשובים בפונקציונליות, לשלוח לך את פרטי המוצר המבוקשים, לעדכונים על האוספים החדשים שלנו, על מכירות או עלוני רישום וחומרים נוספים, למטרות סטטיסטיות או למטרות סקר, למטרות קידום מכירות ומחקר שוק, כדי לשפר את האתר ואת השירותים שלנו. אנו עשויים גם לשלוח לך מעת לעת (בדוא”ל או בפוסט) מידע על מוצרים ושירותים ופרטים של מבצעים ומבצעים מיוחדים של החברה. כל הודעות האימייל והעלונים בדוא”ל יכילו מידע על האופן שבו תוכל לבטל את הרישום.

בהערכת בקשתך עבור טובין או שירותים, אנו עשויים להשתמש במידע שלך לצורך מניעה וגילוי של הונאה.

שיתוף מידע

החברה תשתף מידע אישי עם חברות או אנשים אחרים בנסיבות המוגבלות הבאות:

 1. יש לנו את הסכמתך.
 2. אנו דורשים הסכמת הסכמה לשיתוף של כל מידע רגיש.
 3. אנו מספקים פרטים אישיים מזהים לישויות קשורות, נציגים או עסקים אמינים אחרים או אנשים לצורך עיבוד מידע אישי עבורנו בישראל ו / או בחו”ל. אנו דורשים כי הצדדים האלה יסכימו לעבד פרטים אישיים אלה בהתאם להנחיות שלנו ובהתאם למדיניות פרטיות זו וכל אמצעי סודיות ואמצעים מתאימים אחרים. לדוגמה, אנו עשויים להתקשר עם חברות אחרות כדי לספק שירותים מסוימים, כולל עיבוד כרטיס אשראי, משלוח, שם וכתובת אימות. אנו מספקים לחברות אלה רק את המידע הדרוש להן, אשר עשויות לכלול פרטים אישיים מזהים, כדי לבצע את שירותיהן ולעבוד איתן כדי לוודא שהפרטיות שלכם מכובדת ומוגנת.
 4. יש לנו אמונה בתום לב שהגישה, השימוש, השימור או החשיפה של מידע אישי זה נחוצים באופן סביר (א) לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה, (ב) לאכוף הסכמים רלוונטיים ו / או את התנאים שלהם, (ג) לגלות, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת במרמה, בנושאים ביטחוניים או טכניים, או (ד) להגן מפני פגיעה ממשית בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, של המשתמשים או של הציבור לפי הצורך או על פי חוק.

שיתוף מידע עם חברת שליחויות נעשה במסגרת אספקת המוצרים שהנך רוכש מהאתר, ולמטרה זאת בלבד.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל.

עוגיות

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie זמניים שנשארים בקובץ קובצי ה- Cookie  של הדפדפן שלך עד שהדפדפן נסגר, כדי לאסוף את הנתונים האנונימיים המתוארים כאן, כדי לעקוב אחר הפגישה הנוכחית של המסחר שלך ולאפשר לך להמשיך לקופה בכל עת כדי להתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. לא ניתן להשתמש בקובצי cookie כשלעצמם כדי לגלות את זהות המשתמש. עוגיה היא פיסת נתונים קטנה המאוחסנת על ידי דפדפן האינטרנט שלך על הכונן הקשיח של המחשב. קבצי Cookie אינם מזיקים למחשב שלך. תוכל להגדיר את הדפדפן כך שיודיע לך כאשר תקבל קובץ Cookie. זה מאפשר לך להחליט אם אתה רוצה לקבל את זה או לא. אם אינך מקבל קובצי cookie, לא תוכל להשתמש באתר זה. עיין בתוכן העזרה של הדפדפן שלך לקבלת מידע נוסף על בחירה או ביטול סימון של קובצי Cookie.

מערכות להגשת פרסומות

אנחנו משתמשים בכלי פרסום וניתוח נתונים. כלים אלה מציבים במחשב שלך Cookie שנשלטת ומנוהלת על ידם (אלה הן – Third Party Cookies) והמאפשרת להם להתאים את הפרסומות שאתה צופה בהן באתר ובאתרים נוספים, בהתאם להעדפותיך ולפעילותך ברשת. החברות המפעילות כלים אלה מציעות אפשרות להסיר את עצמך מקבלת פרסומות ממוקדות, על ידי ניהול הרשאות וכן עשויות לאפשר לך להימנע מאיסוף המידע שלך על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן. נדגיש כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות הללו ולא על ידינו.

פרטיות ילדים באתר שלנו

האתר אינו מיועד לשימוש של ילדים מתחת לגיל 14, ולא נאסוף ביודעין מידע מכל אדם מתחת לגיל 14.

אבטחת מידע

אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן מפני גישה לא מורשית לשינויים, גילוי או הרס בלתי מורשים של מידע אישי. אנו שואפים לשמור על האמינות, הדיוק והשלמות של המידע אישי שאנו אוספים וכדי להגן על הפרטיות והאבטחה של לקוחותינו. אנו שומרים על הפרטים האישיים שלך רק זמן הנדרש באופן סביר למטרות שלשמן הוא נאסף או לציית לכל דיווח משפטי או אתי או דרישות שימור מסמכים. אנו מגבילים את הגישה למידע אישי לעובדים, קבלנים וסוכנים שאנו סבורים כי יש צורך ליידע אותם במידע זה. אנשים אלה מחויבים בחובות סודיות עשויות להיות השלכות, כולל סיום התקשרות ותביעה פלילית, אם הם אינם עומדים בהתחייבויות אלה. יש לנו אמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים ותהליכיים, ואמצעי הגנה להגנה על פרטים אישיים מזהים. השרתים שלנו ומסדי הנתונים שלנו מוגנים על ידי טכנולוגיית אבטחה סטנדרטית בתעשייה, כגון חומות אש סטנדרטיות בתעשייה והגנה על סיסמה. למרות שאנחנו לא יכולים להבטיח מפני כל הפסד, שימוש לרעה, גילוי בלתי מורשה, שינוי או הרס של נתונים, אנחנו מנסים למנוע התרחשויות מצערות כאלה.

 שלמות הנתונים, גישה ועדכון פרטים אישיים

החברה מעבדת מידע אישי רק למטרות שלשמן הוא נאסף ובהתאם למדיניות פרטיות זו או לכל הסכם שירות רלוונטי. אנו בודקים את איסוף הנתונים, שיטות האחסון והעיבוד שלנו כדי לוודא שאנו אוספים, מאחסנים ומעבדים את המידע אישי הדרוש כדי לספק או לשפר את השירותים שלנו. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי לוודא שהמידע האישי שאנו מעבדים הוא מדויק, שלם וזרם, אך אנו תלויים במשתמשים שלנו כדי לעדכן או לתקן את המידע אישי שלהם בכל עת. עם קבלת הבקשה בכתב שלך מספיק מידע כדי לאפשר לנו לזהות את מידע אישי שלך, אנו נגלה לך את המידע האישי אנחנו מחזיקים עליך. אנו גם נדאג לתקן, לתקן או למחוק כל מידע אישי שאינו מדויק ולהודיע לכל צד שלישי רלבנטי לגבי השינויים הדרושים.

אנו עשויים לגבות תשלום קטן כדי לכסות את העלויות הכרוכות באמור לעיל. בקשות למחיקת פרטים אישיים כפופים לכל החובות המשפטיות והאתיות החלות או שמירת המסמכים החלים על החברה.

אנו מבקשים ממשתמשים בודדים לזהות את עצמם ואת המידע אישי ביקש לגשת אליהם, לתקן אותם או להסיר אותם לפני עיבוד בקשות כאלה, ואנו עשויים לדחות את הטיפול בבקשות החוזרות על עצמן או באופן שיטתי, מחייבות מאמץ טכני לא פרופורציונלי, מסכנות את פרטיותם של אחרים או להיות מאוד לא מעשי, או אשר הגישה אינה נדרשת אחרת.

אכיפה וציות

אל תהסס לפנות לכל שאלה או דאגה בנוגע למדיניות הפרטיות או לאופן בו אנו עושים שימוש במידע אישי, וזאת על ידי יצירת קשר איתנו כמפורט להלן. אנו נשתף פעולה עם הרשויות המתאימות, כולל רשויות להגנה על נתונים, על מנת לפתור כל תלונה בנוגע להעברת מידע אישי.

הסכמה לעיבוד

הזמנת מוצרים באתר, והשימוש בו, לרבות בדרך של מסירת מידע אישי בהתאם למדיניות פרטיות זו, כלל המשתמשים, כולל, ללא הגבלה, משתמשים בארצות הברית, ישראל ומדינות החברות באיחוד האירופאי, מביעים את הבנתם והסכמתם למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ולעיבוד של מידע אישי כאלה בחו”ל.

השרת שבו מאוכסן האתר ו / או באמצעותו השירות עשוי להיות מחוץ למדינה ממנה אתה נכנס לאתר וייתכן שהוא מחוץ לארץ המגורים שלך. חלק מהשימושים והגילוי הנזכרים במדיניות פרטיות זו עשויים להיות כרוכים בהעברת המידע אישי שלך למדינות שונות ברחבי העולם, אשר עשויות להיות ברמות שונות של הגנה על הפרטיות ממדינתך. על ידי שליחת מידע אישי שלך דרך האתר וכחלק מהשירותים, אתה מסכים ומאשר כי אנו רשאים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף את המידע האישי כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לתנאים של מדיניות פרטיות זו, אל תשתמש באתר זה.

מכירת נכסים

אם נהיה מעורבים במיזוג, רכישה או כל סוג של מכירה של חלק או כל הנכסים שלנו מידע אישי שלך עשוי להיות מועבר כחלק מהעסקה.

תוכן של צד שלישי

ככל שהאתר מכיל קישורים לשירותים ולמשאבים חיצוניים, לרבות טכנולוגיות, החברה אינו אחראית או שולטת בזמינות ובתכנים של שירותים ומשאבים חיצוניים אלה. כל חשש לגבי כל שירות או משאב, או כל קישור אליו, צריך להיות מופנה לשירות או ספק המשאבים. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לקישורים ו / או תוכן אלה. במידה ותתבקש לנווט ולעזוב את האתר באמצעות קישור הכלול כאן ו / או להציג תוכן שאינו מסופק על ידי החברה,  אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזקים או הפסדים שנגרמו על ידי או בקשר עם שירותים, מידע או תוכן אחר המסופק באתרים אלה. ככל שאנו מופנים מחדש לאתרים ולתוכן מקושרים, אנו ממליצים שתהיה מודע וזהיר, לקרוא ולקיים בקפידה את תנאי השימוש והפרטיות של אתרים ותכנים אלה.

הגבלת אחריות

האתר, לרבות המוצרים באתר, והתכנים באתר מסופקים “כמות שהם” וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה לא תהיה אחראית, באופן מפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק, לאחריות משתמעת לסחירות, אי-הפרה והתאמה למטרה מסוימת.

כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים הדרת אחריות משתמעת. בהתאם לכך, חלק מהמגבלות לעיל לא יחולו עליך.

בשום מקרה לא יהיו החברה ושותפיה, שותפיה, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, מעניקי רישיון, קבלני משנה וספקים אחראים או אחראים כלפיך או כלפי כל גוף אחר, גם אם ייעצו את האפשרות של נזק כזה, תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם חוזה, עוולה או אחרת עבור כל פיצוי, עקיף, מקרי, תוצאתי כולל, אך לא מוגבל, כל הרווחים אבוד הזדמנויות עסקיות אבודות, אינטרקציה עסקית, הכנסות, הכנסה, רצון טוב, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימושך באתר, או כל אחד מהמוצרים ו / או החברה.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים. בהתאם לכך, חלק מהמגבלות לעיל לא יחולו עליך.

על אף כל הוראה אחרת, בניגוד לחובה, בכל תיאוריה משפטית, בין חוזה, עוולה או אחרת, לא יעלה על התשלומים שבוצעו לחברה על ידיכם בגין השירותים שהניבו את התביעה.

כללי

 • תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונותיה של סתירה בחוק. יישומה של האמנה המאוחדת של חוזים למכירת סחורות בינלאומיות או חוקים בין-לאומיים אחרים אינו נכלל במפורש. הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב;
 • אם הוראה מתנאים אלה מוחזקת כבלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תעודכן רק במידה הנדרשת להפיכתה לאכיפה ואם נקבע כי הוראה זו אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, תיחשב ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה כמוחרגת משאר תנאים אלה ולא יגרום לפגיעה או אי-אכיפה של שאר התנאים;
 • זהו ההסכם המלא בינך לבין החברה בנוגע לנושא שבמסמך זה ותנאים אלה לא ישתנו אלא בהתאם לאמור להלן;
 • אינך רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת לצד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה תנאים אלה או מזכויותיו והטבותיו או חובותיו ותנאים אלה. כל המחאה בלתי מורשית תהיה בטלה ולא אכיפה;
 • שום דבר בתנאים אלה לא ייחשב כמי שמעניק זכויות כלשהן לצדדים שלישיים כלפי החברה;
 • כישלונו של כל צד לאכוף זכויות כלשהן שהוענקו לו או לנקוט פעולה נגד הצד האחר במקרה של הפרת הסכם זה, לא ייחשב כוויתור על ידי אותו צד לגבי אכיפת זכויות או פעולות עוקבות לאחר מכן של הפרות עתידיות;
 • כל ויתור חייב להיות בכתב. כל ויתור או אי-ציות לכל תנאי מתנאים אלה בהזדמנות אחת לא ייחשבו כויתור על כל הוראה אחרת או הוראה כאמור בכל הזדמנות אחרת; ו-
 • אתה והחברה מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת מהאתר או קשורה אליו חייבת להתחיל תוך שנה (1) לאחר צבירת העילה. אחרת, עילת תביעה כזו אסורה לצמיתות.

תנאי השימוש

מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו: לחצו כאן כדי לקרוא את תנאי השימוש

פניות

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: [email protected].

עודכן לאחרונה ביום: יולי 2019